Groot Edes Dictee

Groot Edes Dictee 2017


Ga naar de inhoudsopgave

Vragen

Informatie editie 2017

Vraag: Kan ik ook meedoen zonder sponsoring?
Antwoord: Nee, dat kan helaas niet. Het “Groot Edes Dictee” is een evenement waar iedereen aan mee kan doen en waar veel mensen plezier aan beleven en we willen geld bijeen brengen voor
de Manege onder Drempels.
Uit ervaring blijkt dat de gemiddelde deelnemer ca. 50 euro bijdraagt.
De beste sponsorwerver wint een prijs.

Vraag: Ik wil niet zelf meedoen, maar ik wil wel iemand sponsoren of gewoon de actie financieel steunen. Kan dat?
Antwoord: Ja, dat kan. Er schrijven van de Edese scholieren mee. Die kunt u steunen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL63 INGB 0655900276 t.n.v. Stichting Community Services Rotary Club Ede te Ede, o.v.v. “
Manege onder Drempels - scholier”.

Vraag: Ik wil graag meedoen met het “Groot Edes Dictee”. Wat moet ik die avond meenemen?
Antwoord: Het meest belangrijk is het sponsorformulier!
Dat moet u bij binnenkomst inleveren.
Wij zorgen voor pennen en papier.

Vraag: Hoe gaat de afrekening van de sponsorbedragen?
Antwoord: Aan het einde van de avond wordt ter plekke berekend hoe hoog uw sponsorbedrag is.
Dat wordt ingevuld op het sponsor formulier, dat u samen met uw dictee mee naar huis krijgt.
Dat bedrag moet u binnen één week overmaken op rekeningnummer 65.59.00.276 t.n.v. Stichting Community Services Rotary Club Ede.

Vraag: Mijn dochter van 12 jaar wil graag meedoen met het “Groot Edes Dictee”. Mag dat?
Antwoord: Ja hoor. Graag zelfs. Er is geen leeftijdsgrens.
Iedereen die kan spellen en schrijven is welkom.
Als u / ze maar bijdraagt aan
de Manege onder Drempels.
Voor de beste jongere is er een prijs beschikbaar.

Vraag: Als er teveel aanmeldingen zijn, word je op een reservelijst gezet. Hoe wordt dan de volgorde bepaald?
Antwoord: In principe op volgorde van binnenkomst.
Mensen uit de gemeente Ede en omgeving krijgen wel voorrang op mensen uit de rest van het land.
Er wordt immers geworven voor
de lokale Manege onder Drempels.

Welkom | Informatie editie 2017 | Sponsoren | Nieuws | Contact | Achtergrond informatie | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu