Groot Edes Dictee

Groot Edes Dictee 2017


Ga naar de inhoudsopgave

Spelregels

Informatie editie 2017

De huidige spellingregels zijn officieel geldig vanaf augustus 2006.
Voor het Groot Edes Dictee 2017 wordt als norm voor de juiste spelling het 'Groene Boekje' gebruikt. Voor woorden die niet in het 'Groene Boekje' staan, geldt de spelling in het Van Dale Groot Elektronisch woordenboek van de Nederlandse Taal (versie 14.8).

De volgende 8 punten worden als fout gerekend:

* Spelfouten: meerdere fouten in een woord is natuurlijk mogelijk, maar een
fout geschreven woord wordt maar 1x fout gerekend.

* Een niet opgeschreven woord; dit telt als 1 fout.

* Een onleesbaar geschreven woord wordt gerekend als 1 fout. Dit ter
beoordeling van de jury.

* Het onjuiste gebruik van koppeltekens en/of afbrekingstekens of het
ontbreken daarvan. (Samengestelde) woorden dienen als geheel op één regel
te worden geschreven.

* Het niet op de juiste manier aaneenschrijven van samenstellingen.

* Spaties moeten duidelijk zijn. Bij twijfel wordt de (ontbrekende) spatie als
fout aangemerkt.

* Fouten tegen het gebruik van accenten (´,`, en ^), apostrofs (') en trema'
(¨)

* Het gebruik van hoofdletters als het kleine letters moeten zijn.

* Het gebruik van kleine letters als het hoofdletters moeten zijn.

* De titel telt mee in de beoordeling.


Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.

Welkom | Informatie editie 2017 | Sponsoren | Nieuws | Contact | Achtergrond informatie | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu